Diller

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluna Dair Senato Kararları

 1. Yaz okulu dersleri, Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemiyle yürütülecektir.
 2. Yaz okuluna, Fırat Üniversitesi öğrencileri ve diğer üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapabilirler.
 3. Bir dersin açılabilmesi için;
  1. En az 20 öğrencinin kesin kayıt yapması gerekir.
  2. 24 Temmuz 2021 tarihine kadar ders materyallerinin en az 5/14 haftalık kısmının ilgili uzaktan eğitim sistemine yüklenmesi gerekir.
 4. Öğrenciler, yaz stajını yaparken yaz okulundan ders alabilirler.
 5. Bir öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere en fazla 3 (üç) ders alabilir.
 6. Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.
 7. Yaz okulunda bir (1) ara sınav yapılacaktır.
 8. Yaz okulu final sınavları 18-20 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 9.  Yaz okulunda ara sınavlar ve final sınavları için, 2020-2021 Bahar Yarıyılı dönem sonu sınav esasları uygulanır.
 10. Yaz okulu sonrası “Tek Ders Sınavı 04 Ekim 2021'' tarihinde yapılacaktır.
 11. Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz, 26-28 Temmuz 2021 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) (https://obs.firat.edu.tr) üzerinden dersleri seçebilirler.
 12. OBS sistemi tarafından hesaplanan yaz okulu ücreti, Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden, öğrenci numarası ile yatırılabilir.
 13. Burada belirtilmeyen konularda, Fırat Üniversitesi Senatosunun 2020-2021 Bahar Döneminde uygulanan uzaktan eğitim sistemi için aldığı kararlar ile Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve Yaz Okulu Senato Esasları uygulanır.