Diller

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okuluna dair Senato Kararları

 1. Yaz okulu dersleri, Uzaktan Öğretim Yönetim Sistemiyle yürütülecektir.
 2. Yaz okuluna, sadece Fırat Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilirler.
 3. Ders sorumlusu, Uzaktan Öğretim Yönetim sistemi üzerinden Senkron (Eşzamanlı) veya Asenkron şeklinde derslerini yürütebilir.
 4. Bir dersin açılabilmesi için
 1. En az 15 öğrencinin kesin kayıt yapması gerekir.
 2. 24 Temmuz 2020’ye kadar ders materyallerinin en az 5/14 haftalık kısmının ilgili LMS’ye yüklenmesi gerekir.
 1. Öğrenciler, yaz stajını yaparken yaz okulundan ders alabilirler.
 2. Bir öğrenci, toplam 12 (on iki) saati aşmamak üzere, en fazla 3 (üç) ders alabilir.
 3. Yaz okulunda öğrenci, ön koşulunu sağlamadığı dersleri alamaz.
 4. Yaz okulunda bir (1) ara sınav yapılacaktır.
 5. Yaz okulu final sınavları 05-08 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 6.  Yaz okulunda ara sınavlar ve final sınavları için, 2019-2020 Bahar Yarıyılı dönem sonu sınav esasları uygulanır.
 7. Yaz okulu sonrası “Tek Ders Sınavı” 18 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.
 8. Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz, 20-30 Temmuz 2020 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) (https://obs.firat.edu.tr) üzerinden dersleri seçebilirler.
 9. OBS sistemi tarafından hesaplanan yaz okulu ücreti, Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden, öğrenci numarası ile yatırılabilir.
 10. Burada belirtilmeyen konularda, Fırat Üniversitesi Senatosunun 2019-2020 Bahar Döneminde uygulanan uzaktan eğitim sistemi için aldığı kararlar ile Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği ve Yaz Okulu Senato Esasları uygulanır.