Diller

BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN/BÖLÜMDEN DERS ALMA

1-  Öğrencinin başka üniversiteden/programdan ders alması için, ilgili birim program/bölüm başkanlığının ders eşdeğerliğine ilişkin görüşü alınarak Müdürlüğün/Dekanlığın onayına sunulur. (Dilekçe-1 için tıklayınız.)

2- Öğrencinin  almak  istediği  derslerin  çoğunluğu  hangi  üniversitede  açılmış  ise, derslerini  o  üniversiteden  alabilir. Aksi  takdirde  açılan  dersleri  üniversitemizden  alması zorunludur. 

3-  Üniversitemiz bünyesinde öğrencinin kayıtlı olduğu programda açılmayan dersler, program taban puanı gözetilmeksizin ders eşdeğerliliği dikkate alınarak farklı programlardan alınabilir. 

4-  Bir  öğrenci  öğrenimi  süresince  diğer  üniversitelerin  yaz  okulundan;  önlisans eğitiminde  topla m  12  saati  aşmamak  üzere  en  fazla  3  ders,  lisans  eğitiminde  toplam  24  saati aşmamak üzere  en fazla  6 ders alabilir.

5- Öğrenciler, Yaz Okulunda Üniversitemiz dahil olmak üzere en fazla 2 (iki) Üniversiteden en fazla 3 (üç) ders alabilirler.