Diller

BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN/BÖLÜMDEN DERS ALMA

1-    Öğrencinin başka üniversiteden ders alması için, ilgili birim program/bölüm başkanlığının ders eşdeğerliğine ilişkin uygun görüşü ve Müdürlüğün/Dekanlığın onayı gereklidir (Dilekçe-1 için tıklayınız.)

2-    Öğrencinin almak istediği derslerin çoğunluğu başka bir üniversitede açılmış ise, derslerini o üniversiteden alabilir. Aksi takdirde açılan dersleri Üniversitemizden alması zorunludur.