Diller

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULUNDAN DERS ALMALARI

1- Yaz okulunda ders alacak öğrencilerimiz 26-28 Temmuz 2021 tarihleri arasında öğrenci otomasyonuna (https://obs.firat.edu.tr) giriş yaparak almak istediği dersleri seçer ve bu seçime bağlı olarak ödenmesi gereken yaz okulu ücreti sistem tarafından hesaplanır. Ödenmesi gereken ücret, Ziraat Bankası ATM ve şubelerinden öğrenci numarası ile yatırılmalıdır.

 2-  Seçilen derslerin onayı, ücretlerinin ödendiği danışmanlar tarafından Otomasyondan (OBS) teyit edilerek, Yaz Okulu Yönetmeliği ve Senato Esasları dikkate alınarak yapılır.

3- Ders kayıtları danışmanlar tarafından 30 Temmuz 2021 tarihine kadar onaylanmalıdır. Onaylama işlemi Bölüm Başkanlığı tarafından takip edilir. Ayrıca öğrenciler, ders kaydında/onayında hata/eksiklik olması durumunda 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Danışmanları/Bölüm Başkanlıkları ile irtibata geçmelidirler.

4- Ders kayıt işlemini yaparken öğrenci kayıtlı olduğu bölüm/programdaki açılmış olan dersleri görecektir. Öğrencinin başka bölüm/programdan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu bölüm/program tarafından uygun bulunmuş ve ilgili birim yönetimi tarafından kabul edilmiş olması gereklidir.

NOT:                                                                                                                              

- Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, yapılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur.

- Yaz Okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.

- Yaz Okulunda ders alan öğrenciler “ Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”, “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları” hükümlerine tabidir.