Languages

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULUNDAN DERS ALMALARI

1-Diğer üniversitelerin öğrencileri kendi üniversitelerinin izni ile Fırat Üniversitesinde açılan Yaz Okulu derslerine kayıt yaptırabilirler.

2-Yaz Okuluna başvuru 13-19 Haziran 2018 tarihleri arasında ilgili program/bölüm başkanlığına dilekçe ile yapılır. (Başvuru dilekçesi-2 için tıklayınız.)

3-Başvurusu kabul edilen öğrencilerin kayıtları başvuruyu kabul eden bölüm/program memurları tarafından yapılır.

4-Başvuruları kabul edilen ve öğrenci işleri otomasyonunda kaydı yapılan öğrenciler https://obs.firat.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak Öğrenci Numarasını alırlar.

  5-Öğrenciler almış oldukları öğrenci numaraları ile ön kayıt için 21-22 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci otomasyonuna (https://obs.firat.edu.tr) giriş yaparak almak istediği dersleri seçer ve bu seçime bağlı olarak ödenmesi gereken yaz okulu ücreti sistem tarafından hesaplanır. Ödenmesi gereken ücret, Ziraat Bankası Şubelerinde TR29 0001 0015 8634 7427 3650 51 nolu hesaba öğrenci numarası belirtilerek yatırılmalı ve alınan dekont  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edlmeli veya  0424 2128519 numaralı faksa fakslanmalıdır.

 

         Kullanıcı Adı           : Yaz Okulu öğrenci numarası

                Şifre                 : T.C. Kimlik Numarası

 

6- Ders kayıtları danışmanlar tarafından 06 Temmuz 2018 tarihine kadar onaylanmalıdır. Onaylama işlemi Bölüm Başkanlığı tarafından takip edilir. Ayrıca öğrenciler, ders kaydında/onayında hata/eksiklik olması durumunda 06 Temmuz 2018 tarihine kadar Danışmanları/Bölüm Başkanlıkları ile irtibata geçmelidirler.

 

NOT:                                                                                                                              

- Ön kayıt yapılan bir dersin, asgari öğrenci sayısını sağlayarak açılması halinde, yapılan ön kayıtlar kesin kayda dönüşmüş olur.

- Yaz Okulunda, kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya çıkarma yapılamaz.

- Yaz Okulunda ders alan öğrenciler “ Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”, “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ile “Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları” hükümlerine tabidir.