Languages

BAŞKA ÜNİVERSİTEDEN/BÖLÜMDEN DERS ALMA

1-  Öğrencinin başka üniversiteden/programdan ders alması için, ilgili birim program/bölüm başkanlığının ders eşdeğerliğine ilişkin görüşü alınarak Müdürlüğün/Dekanlığın onayına sunulur. (Dilekçe-1 için tıklayınız.)

2-  Öğrenci, almak istediği derslerin çoğunluğu ilgili yılda programın taban puanı daha yüksek olan başka bir üniversitede açılmış ise, derslerini ilgili üniversiteden alabilir. Aksi takdirde açılan dersleri Üniversitemizden alması zorunludur.

3-  Üniversitemiz bünyesinde öğrencinin kayıtlı olduğu programda açılmayan dersler, program taban puanı gözetilmeksizin ders eşdeğerliliği dikkate alınarak farklı programlardan alınabilir.